Felhasználási feltételek:

www.plazaa.eu weboldalt a Mircella Kft. üzemelteti.

A Weboldalunkhoz való hozzáférés és a Weboldalunk használata az összes vonatkozó törvény és rendelkezés, valamint jelen Felhasználási Feltételek és kikötések szerint történik.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket, mielőtt használná a weboldalunkat. A weboldal használatával Ön jelzi, hogy egyetért ezekkel a feltételekkel. Ha nem ért egyet a feltételekkel, akkor kérjük, ne használja a weboldalt.

Ha továbbra is használja a honlapunkat, úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a Felhasználási Feltételeket. Mielőtt bármilyen személyi adatot rendelkezésünkre bocsájtana (ideértve az Ön e-mail címét is), weboldalunkon mindenütt azt fogjuk kérni Öntől, hogy fogadja el Felhasználási Feltételeinket. Az elfogadás azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa ezen Felhasználási Feltételek előírásait úgy, ahogyan azok az Ön látogatása idején Weboldalunkon szerepelnek.

A Weboldalon közzétett fotókat, anyagokat kizárólag nem kereskedelmi, házi használat céljából letöltheti, amennyiben minden szerzői jogot, márkajelzést és egyéb tulajdonosi jelzést változatlanul hagy. Semmilyen módon sem tölthető le a Honlap tartalma, beleértve a szöveget, a képeket, az audió és videó tartalmakat, másolás, reprodukálás, újrakiadás, feltöltés, közzététel, átküldés vagy szétosztás céljából közösségi vagy kereskedelmi szándékkal, a weboldal üzemeltetője írásbeli engedélye nélkül.

A Weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a weboldalt, akár a felhasználási, szállítási feltételeket módosítsa, külön jelzés nélkül. Előbbiekre tekintettel a weboldal üzemeltetője felhívja figyelmét arra, hogy a felhasználási feltételek rendszeres időközönkénti elolvasása, értelmezése a weboldal használójától elengedhetetlen.

A weboldal használójának azt kell feltételeznie, hogy minden amit lát vagy olvas a weboldalon szerzői joggal védett, hacsak ez külön nincs jelezve, és csak a megadott
Használati feltételeknek megfelelően használható.

A képek bármilyen engedély nélküli használata sérthet a szellemi tulajdonhoz való
jogokat, a védjegyhez kapcsolódó jogokat, a titoktartásra és a nyilvánosságra vonatkozó jogokat.

A weboldal üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon pontos és naprakész információk, adatok legyenek elérhetőek, azonban nem
tünteti fel pontosnak azokat, így nem vállal felelősséget a weboldal tartalmában esetlegesen előforduló pontatlanságokért, hibákért, hiányosságokért.

A weboldal üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget, és nem tehető felelőssé semmilyen olyan károsodásokért vagy vírusokért, amelyek hatással lehetnek az Ön számítástechnikai készülékére vagy egyéb tulajdonára annak következményeként, hogy hozzáfért a Honlaphoz, böngészte vagy használta azt, illetve letöltött valamilyen anyagot,
adatokat, szövegeket, képeket, videókat vagy hanganyagokat a Honlapról.

A weboldalon fellelhető védjegyek, logók használatára a weboldal üzemeltetője szerződéses jogviszonya alapján jogosult.

A weboldal tartalmazhat más, nem a weboldal üzemeltetője, hanem más harmadik fél által működtetett weboldalakra vonatkozó hivatkozást. Ezen hivatkozás kizárólag a weboldal használójának kényelme érdekében kerülnek fel a weboldalra, azonban a weboldal üzemeltetője ezen webhelyeket nem tartja felügyelete alatt, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal, az ott megjelenő adatokról információt kiadni nem tud, de nem is köteles.

Regisztráció

A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést korlátozza azokra a látogatóira, akik regisztráltak, kivéve ha a vonatkozó törvények mást írnak elő.

A regisztrációhoz az alábbi folyamatot kövesse:

 • töltse ki a Weboldalon megtalálható regisztrációs űrlapot
 • miután kitöltötte a regisztrációs lapot, és megerősítette az ebben foglalt információkat, a weboldal üzemeltetője küld Önnek egy levelet az Ön által megjelölt e-mail címre, amelyben megjelöli a regisztráció megerősítésének módját. Amennyiben nem erősíti meg a regisztrációt, csak ideiglenesen kap hozzáférési jogot a Weboldal korlátozott részéhez. Ahhoz, hogy a Weboldal korlátozott részéhez állandó hozzáférése legyen, valamint ahhoz, hogy Weboldalon keresztül termékeket vegyen, szükséges a regisztráció megerősítése. Amennyiben helyesen regisztrált, hozzáférhet Weboldal korlátozott részéhez. Ehhez csak be kell írnia az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címet és az ugyanakkor megadott, illetve kiosztott jelszót (bejelentkezési folyamat).
 • A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekertv., azaz a 2001. évi CVIII. törvény  5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 • Ön csak egyszer regisztrálhat Weboldalon.
 • A Weboldal korlátozott részéhez való hozzáféréshez felhasználói azonosító részleteket kérhet Öntől a weboldal üzemeltetője, illetve azt, hogy a kapott felhasználói azonosítóval jelölje meg magát, jelszót használjon, vagy bármely más jellegű információt adjon meg, amelyet biztonsági eljárásunk megkövetel. A korlátozott részekhez akkor és addig férhet hozzá, ha és ameddig
 • a regisztráció időpontjában betöltötte már 18. életévét és természetes személy;
 • biztosítja a weboldal üzemeltetőjét, hogy az Ön által megadott adatok igazak, pontosak, érvényesek és teljesek;
 • késedelem nélkül értesíti az üzemeltetőt minden a személyi adataiban bekövetkezett változásról e-mailben, illetve frissíti adatait a Weboldal „ Az Ön fiókja” nevű részében; és
  • megfelel az ebben a regisztrációról szóló részben és a Felhasználási Feltételekben leírt követelményeknek.

A weboldal üzemeltetője felhívja figyelmét arra, hogy a Felhasználói azonosítóját, jelszavát és egyéb biztonsági információkat tartsa biztonságban, és ne mutassa meg azokat senki másnak!

A regisztrációt követően a regisztrált felhasználó bármikor leiratkozhat, ha ezen kérését elektronikus úton jelzi a weboldal üzemeltetője részére.

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben regisztrált felhasználóként nem tartja be a felhasználási feltételek korlátozhatja a weboldalhoz való hozzáférési jogát, letiltva felhasználói adatait, jelszavát.

Akciók, játékok, versenyek:

A Weboldal üzemeltetője megszervezhet, és reklámozhat akciókat, versenyeket, játékokat, ingyenes nyereménysorsolásokat. Ezen esetekben egyedi szabályok alapján vehet részt a weboldal használó az akciókon, versenyeken, játékokon, nyereménysorsolásokon. Ezen szabályokat a weboldal üzemeltetője jól látható helyen jelöli meg a weboldalon.

Kommunikáció:

A vonatkozó jogszabályok értelmében a felhasználók részére megküldött közlések írásban történnek. A Weboldal használatával együtt a felhasználó elfogadja, hogy a kommunikáció nagyrészt elektronikus formában történik. Szerződési célokra hozzájárul az elektronikus kommunikációhoz, és tudomásul veszi, hogy bármely szerződés, értesítés, információ és egyéb digitálisan megküldött közlemény megfelel bármely az írásban történő kommunikációt előíró törvénynek, kivéve ha a vonatkozó törvények nem engednek meg ilyen jellegű egyezményt. Jelen feltétel elfogadásával a weboldal üzemeltetője és a felhasználó is elismerik, hogy kölcsönös viszonyukban írásban történő kommunikációként fogadják el az elektronikus aláírások érvényességét, ahogyan azt a vonatkozó törvény szabályozza.

Megrendelés menete:

A megrendeléshez a Vevőnek meg kell adnia nevét, szállítási címet, telefonszámot, e-mail címet a termék kosárba helyezését követően. A Vevő nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Vevő tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát (hibás adatokat adott meg a rendelés leadása során), úgy az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetősége a következő: e-mail üzenetben haladéktalanul kérheti a Szolgáltatót az adatok módosítására és/vagy javítására. 

A Rendelés feladásával a Vevő ajánlatot tesz (nyitott rendelési igény) melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk.

Az e-mailben küldött visszaigazolás mindösszesen a (Vevő által) megrendelés eladóhoz való megérkezését igazolja. Ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. Bővebb feltételek a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.

Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza, úgy a Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Vevő a megrendeléstől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe, vagy a Vevő téves e-mail címet adott meg. 

A Szolgáltató legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő 2. munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát. A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés végösszegét, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.  A www.plazaa.eu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

Szállítási feltételek:

A vásárló által kiválasztott terméket – amennyiben az a webáruház készletén van -, úgy az a megrendelés visszaigazolásától (a szerződéskötéstől) számított 4 munkanapon belül futárszolgálat igénybevételével kiszállításra kerül. Amennyiben a vásárló által kiválasztott termék a webáruház készletén nem lelhető fel, úgy az a megrendelés visszaigazolásától (a szerződéskötéstől) számított 10-15 munkanapon belül futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen szállítási határidők a csere termékek megrendelése esetében is értendők). A vásárló a szállítási címtől eltérő számlázási címet jelölhet meg, erről azonban a termék megrendelésekor köteles tájékoztatni a webáruházat.

Ha a vásárló által megrendelt termék a megrendelés időpontjában nem áll a webáruház rendelkezésére, úgy az előjegyzésbe kerül, és a megrendelés időpontjában érvényes árak alkalmazásával kerül kiszállításra. Erről a megrendelés visszaigazolásakor e – mailben tájékoztatja a weboldal üzemeltetője a vásárlót.

A weboldal üzemeltetője kizárólag belföldi szállítást vállal.

Magyarország egész területén egységes szállítási díj kerül felszámolásra, amelynek összege bruttó 20.000,-Ft. alatti rendelés esetén 990. – Ft. Amennyiben a vásárlás bruttó 20.000.- Ft. feletti úgy a weboldal üzemeltetője szállítási költséget nem számol fel. A webáruház által alkalmazott szállítási díjak a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. A szállítás időpontjáról a megrendelés visszaigazolásakor e – mailben kap tájékoztatást a megrendelő.

Amennyiben a futárszolgálat a termék kézbesítésekor a megadott címen senkit nem talál, vagy a vásárló a termék ellenértékét nem tudja a kézbesítésekor megfizetni, úgy a termék kézbesítését a futárszolgálat még egyszer megkísérli. A második kézbesítés időpontjáról e – mailben kap tájékoztatást a vásárló. Amennyiben a termék második kézbesítésének a megkísérlése is sikertelen, úgy azt a futárszolgálat visszaszállítja a webáruháznak. A webáruház által alkalmazott szállítási díjak a törvényes mértékű általános forgalmi adót, és a kétszeri kézbesítés díját tartalmazzák ebben az esetben.

Fizetési feltételek:

A Plazaa.eu webáruházában közzétett termékek árai forintban kerülnek meghatározásra, amelyek a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. A weboldalon feltüntetett termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket, ekként azt a termékek vételárához hozzá kell a számítani. A vásárló a termék megrendelésekor köteles tájékoztatni a webáruházat arról, hogy milyen formában kívánja kiegyenlíteni a termék vételárát.

A vásárló a webáruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalással,
 • PayPal,
 • bankkártyás fizetés (SimplePay)
 • utánvétel: a vásárló a termék vételárát készpénz formájában, az átvételkor fizeti meg. (Utánvétes fizetési mód esetében ha a vásárló nem veszi át a megrendelt csomagot úgy a legközelebbi vásárlás alkalmával ezen fizetési mód lehetősége már nem áll rendelkezésére.)

Amennyiben a termék vételárát a vásárló banki átutálással kívánja kiegyenlíteni, úgy megrendelés visszaigazolásáról e-mailt kap, és a termékről kiállított előleg számla, amelyre utalni lehet a termék vételárát, és a szállítási költséget, postai úton levélben kerül megküldésre. Ez esetben a vásárló a termékről kiállított végszámlát a termék kézbesítésével egyidejűleg kapja meg. Amennyiben a vásárló a termék vételárát banki átutalással kívánja megfizetni, úgy a megrendelt termék, csak az előleg számlán feltüntetett összeg maradéktalan átutalását (megfizetését) követően kerül kiszállításra. Ez esetben a termék vételárának a webáruház bankszámlájára történő megérkezésétől számított 4 munkanapon belül futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a terméket a weboldal üzemeltetője.

Amennyiben a vásárló az utánvétellel történő fizetési módot választja, úgy a termék vételárának és szállítási költségének együttes összegét az áru átvételekor a futárszolgálatnak köteles megfizetni. Ekkor a vásárló a kiállított számlát a termék kézhezvételével egyidejűleg kapja meg.

Szolgáltató adatai:

Mircella Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 2600 Vác, Naszály út 18.
Levelezési cím: 2600 Vác, Naszály út 18.
Telefon: +3630/8920052
E-mail: info@plazaa.eu
Adószám: 25033870-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-172016
Tárhelyszolgáltató:

Shopify Inc.
Cím: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada
Telefon: +1 888-746-7439
E-mail: support@shopify.com
Honlap: http://www.shopify.com

Elállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 naptári napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, melyet postai vagy elektronikus úton (e-mail formájában) küldhet meg részünkre a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül.
A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek  a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
Elállás illetve termékcsere esetén a terméket, annak tartozékaival és a számlával együtt sértetlen állapotban saját költségén küldje vissza a Szolgáltató által megadott címre (Mircella Kft., 2600 Vác, Naszály út 18.), és legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t, annak tartozékaival és a számlával együtt sértetlen állapotban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Továbbá a Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
A visszatérítés kizárólag banki utalással történik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvétele nem áll módunkban. 

Mivel webáruházunk fehérneműk (ide értendők a harisnyák valamint zoknik is) és fürdőruhák forgalmazásával is foglalkozik,ezért a termékekre higiéniai okokból elállási jog nem gyakorolható,amennyiben az adott termék használt,a csomagolása kibontásra került.Csak akkor élhet az elállási joggal,ha a termék bontatlan,nem használt,nem felpróbált,nem károsult,tehát olyan állapotban kapjuk vissza,mint ahogyan Önnek elküldtük.

Kellékszavatosság (rejtett anyag, vagy gyártási hiba esetén történő igényérvényesítés)

A webáruházban megrendelt termékek vásárlása esetén -nem minőségi hibás termékek-cseréjét az alábbiak szerint tudjuk biztosítani:

Méretprobléma esetén
• cserélni tudjuk ugyanarra a cikkszámú modellre, ebben az esetben az esetlegesen akciós áron vásárolt és időközben módosított, teljes eladási ár  különbségét nem kérjük el vagy,
• más cikkszámú modellre, ebben az esetben a cserélendő és az új termék teljes eladási ár különbségét elkérjük vagy, ha a választott, más cikkszámú termék alacsonyabb árú és az ár különbözete 1000 Ft- vagy feletti úgy azt egy a következő vásárlás során, korlátlan ideig felhasználható ajándék kuponra töltjük, amit e-mail-ben továbbítunk a vásárló részére, amennyiben ez az árkülönbözet alacsonyabb 1000 Ft-nál úgy az visszautalásra kerül a vásárló részére, vagy,
• a teljes vételárat tudjuk visszafizetni a vásárlónak.

Nem minőségi hibás termékek visszaküldése esetén a szállítási díj minden esetben a vásárlót terhelik. Az elállás kapcsán ezen felül a Vásárlót más költség nem terheli. Utánvéttel az ezesetben visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Minőségi hiba esetén, amennyiben a webáruház jogosnak ítéli meg a reklamációt, úgy
• a Vásárló által fizetett vételárat tudjuk visszafizetni utalással vagy kupon formájában (kupon: az összeget a következő vásárlás során, korlátlan ideig felhasználható kuponra töltjük, amit e-mail-ben továbbítunk a vásárló részére)
• cserélni tudjuk amennyiben ugyanarra a cikkszámú modellre, ebben az esetben az esetlegesen akciós áron vásárolt és időközben módosított, teljes eladási ár  különbségét nem kérjük el
•más cikkszámú modellre, ebben az esetben a cserélendő és az új termék teljes eladási ár különbségét elkérjük vagy, ha a választott, más cikkszámú termék alacsonyabb árú és az ár különbözete 1000 Ft- vagy feletti úgy azt egy a következő vásárlás során, korlátlan ideig felhasználható ajándék kuponra töltjük, amit e-mail-ben továbbítunk a vásárló részére, amennyiben ez az árkülönbözet alacsonyabb 1000 Ft-nál úgy az visszautalásra kerül a vásárló részére.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:
• két (2) éven belüli vásárlás;
• a szerződéskötés bizonyítása (például: számla, netes rendelést visszaigazoló levél, stb.) megléte.

A kellékszavatossági igény elutasítható:

1. A kellékszavatossági idő lejártával (2 év)

2. Nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák miatt:
a) nem megfelelő méretválasztás következtében fellépő hiba;
b) helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén;
c) sérülés, erőszakos külső behatás (fizikai, kémiai stb.) okozta hiba esetén;
d) szakszerűtlen / házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott, vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megítélhető;
e) fűzős lábbelin a nem megfelelő befűzés, bekötés miatt keletkező hiba;
f) beázás következménye (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik).

3. Természetes elhasználódás miatti kopás (pl: járótalp túlzott használat miatti kopása)
a) bőrtalp elkopása viselés következtében (ennek megelőzésére javasoljuk, hogy vékony gumiréteget tetessenek a sokat hordandó bőrtalpra)

Mentesülhet a szavatossági kötelezettségek alól a webáruház akkor is, ha a Vásárló a vásárláskor már ismert hiba esetén reklamál, ha őt a webáruház a hibáról előre írásban tájékoztatta.

A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) részletezi. Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:
1.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze webáruházunknak. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő kárért a webáruház nem felel. A hibás / meghibásodott / kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a forgalmazó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy a webáruház saját költségén független szakvéleményt kér ennek megállapítására.
2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben. Amennyiben a szakvélemény alaposnak ítéli a Vásárló reklamációját, és azt a webáruház elfogadja, úgy a termék vételárán felül a bevizsgálás költségét is megtérítjük.

Minőségi kifogás esetén a Vásárló választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azonban ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy a webáruház számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét mérlegelve a webáruház a csereigény helyett választhatja a javítást.
A terméket a webáruház 3 egymást követő alkalommal ítélheti javíthatónak, az ezután is kifogásolt termék a továbbiakban javításra nem küldhető, 6 hónapon belüli vásárlás esetén a termék teljes ára visszafizethető, levásárolható.Javítás esetében a termék beérkezésétől számított 7 munkanapon belül a javított termék a vásárló részére visszaküldésre kerül.

Természetesen a javítás, minőségi hiba okán visszaküldött termékek szállítási költsége webáruházunkat terheli, ezesetben a postaszolgálatnál kérjük, válassza a "címzett fizet" opciót. 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági idő újból kezdődik. 

Amikor egy termék javításból vagy minőségi bevizsgáltatásból visszaérkezik webáruházunkhoz, munkatársaink értesítik a Vásárlót. 

Kérjük, tiszta, száraz állapotban szíveskedjen a terméket reklamáció esetén visszaküldeni, segítse ezzel munkatársaink munkáját, a hiba eredetének helyes megállapítása, illetve a termék rendeltetésszerű kezelésének bizonyítása érdekében.

A táskákba csak jellegének és terjedelmének megfelelő, könnyű dolgokat helyezzen (ne legyen több, mint 5 kg). Ne tömje ki és ne helyezzen bele nehéz tárgyakat, ellenkező esetben a táska füle vagy egyéb része károsodhat. A táskákat anyaguknak megfelelően a tisztítási és ápolási követelmények alapján kell karbantartani annak érdekében, hogy azok idő előtt ne károsodjanak. A fentebb részletezett „A szavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei" vonatkozó részei a táskákra is érvényesek.

Termékszavatosság

A vásárolt termék hibája esetén a vásárló - választása szerint - a fentiekben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy az e pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A vásárló termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

A termékszavatossági igény a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.

A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval illetve a webáruházzal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az alábbi szabályok szerint kell bizonyítani:

Ennek értelmében a termékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:
1.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a gyártó/forgalmazó elérhetőségein. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő károkért a gyártó/forgalmazó nem felel. A hibás/meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a gyártó/forgalmazó nem köteles megtéríteni.
2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben.

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszügyintézés

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@plazaa.eu címen, valamint a +3630/8920052-es telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködni köteles.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím:1119 Budapest, Etele út 59-61. II.em. 240.
Tel./Fax: (+36-1) 269-0703; (+36-1) 784-3076; (+36-1) 784-3149
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.